shopify stats

Pavlus’un Yolculuğu

 • Turkey Outdoor Adventures and Cultural Tours
 • Turkey Outdoor Adventures and Cultural Tours
 • Turkey Outdoor Adventures and Cultural Tours
 • Turkey Outdoor Adventures and Cultural Tours
 • Turkey Outdoor Adventures and Cultural Tours

Özet

10 gece/11 günlük tur – Bu tur sizleri zamanda Elçi Pavlus’un mektuplarını gönderdiği kiliselere götürecek. Pavlus’un ayak izlerini takip ederek İncil’de bahsedilen yerleri görme imkanınız olacak. Aynı zamanda bu tur sizlere Türk ve Yunan kültürlerini deneyimleme şansı da tanıyacak.

Program

-Yunanistan

1. Gün: Yunanistan’a Varış

Amfipolis ve Apollonya’dan geçerek Selanik’e geldiler. Burada Yahudiler’in bir havrası vardı. Pavlus, her zamanki gibi Yahudiler’e giderek art arda üç Şabat Günü onlarla Kutsal Yazılar üzerinde tartıştı. Mesih’in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. ‘Size duyurmakta olduğum bu İsa, Mesih’tir.’ Diyordu. (Elçilerin İşleri 17:1-3)

 

Akşam yemeği ve geceyi geçirmeniz için otelinize(Aegeon Hotel) götürüleceğiniz Selanik, Yunanistan’a varacaksınız.

 

2. Gün: Kavala, Filipi ve Selanik

Sabah erkenden Kavala’ya doğru yola çıkacağız. Kavala’ya(Neopolis antik şehrinde) öğlen yemeği için, şehri gezmek için ve Pavlus’un yol arkadaşlarından birisi olan Silas’ın adını verildiği Aziz Silas Manastır’ını görme fırsatı yakalayacağız.  Kavala’da ziyaretçilerin dikkatini çekecek birçok önemli kilise mevcut: Aziz Pavlus Kilisesi(1928), Osmanlı zamanında camiiye dönüştürülmüş olan Aziz Nikolas Kilisesi. Bölgedeki bütün kiliseler Avrupa’nın hristiyanlaşması için ilk kiliseler olarak görülüyor.

 

Aziz Lydias, Avrupa’nın ilk hristiyan leydisi. Bölgedeki arkeolojik kazı yapılan alan aynı zamanda Makedonya Kralı 2. Filip tarafından keşfedildi. Harabelere aynı zamanda Bazilikasıyla birlikte Forum Romanım, Pavlus’un zindanı ve tiyatro alanı da dahil. Adriyatik denizinden İstanbul’a giden meşhur yol Egnatia da şehirden geçmektedir. Filipi – Pavlus’un ikinci seyahatında vaaz ettiği ilk şehirdir(Elçilerin İşleri 16:11-40) Lydia, aslı Tiyatira’dan(Vahiy 2:18-20) gelme olan ilk hristiyan. Pavlus ve Silas 1. Selanikliler 2:2 ve muhtemelen 2. Korintliler 11:25’te bahsettiği üzre Filipi’de hapis düştüler. Troas’a gitmeden önce Pavlus’un ulaştığı son yer yine Filipi’dir. (MS.51)

 

Elçierin İşleri 17:1-9 Pavlus ve Silas’ın M.S 49 yılında Selanik’e geldiklerini içerir. Bir sene sonra Pavlus Selanikliler’e ilk mektubunu ve kısa bir süre sonra da ikincisini yazmıştır. Bu mektuplar Pavlus’un esenliğine, esaretine ve Selanik halkının durumuna ışık tutmaktadır.

 

En son olarak ise Selanik’e geri dönülür.

 

3. Gün: Selanik, Veriya, Kalambaka 

Kardeşler hemen o gece Pavlus’la Silas’ı Veriya Kenti’ne gönderdiler. Onlar oraya varında Yahudiler’in havrasına gittiler. Veriya’daki Yahudiler Selanik’tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar’ı inceliyor, öğretilerinlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. (Elçilerin İşleri 17:10-11)

 

Pavlus gece vakti Selanik’ten Veriya’ya gider(Elçilerin İşleri 17:10) ve oradaki havrada öğretir (Pavlus’un İkinci Yolculuğu Esnasında). Havra’da insanların müjdeyi almak konusunda istekli olduklarını ve kutsal metinleri karşılaştırarak okuklarını görür. Veriyalılar’ın kutsal yazıları araştırmaları Hristiyanlar için ilk örneği teşkil eder. Luka, Elçilerin İşleri’nde(17:!2) soylu Grek kadınlarının ve erkeklerinin de az olmaksızın birçok insanın İsa’ya geldiklerini söyler.

 

Pavlus’un vaazından uzun zaman sonra, Hristiyanlar şehirde artmaya başladılar. Bir geleneğe göre, Pirus’un oğlu, Veriya kilisesindeki ilk imanlıdır(Elçilerin İşleri 20:4’te bahsedilir). Başka bir geleneğe göre ise Synaxar(Otodoks Azizler Takvimi), Karpus(yetmişlerin öğrencilerinden biri) şehre atanmış olan ilk piskopos. Çok daha sonra orta çağda şehir çok varlıklı hale gelmiştir. Öyle ki 12. Yüzyıldan kalma birçok freskonun olduğu önemli kilise şehir yapısına dahil olmuştur. 37 Kilise bölgede saptanmış ancak 100 kiliseden daha fazla kilise olduğu inancı hala devam etmektedir.

 

Görülmesi gereken yerler:

 

Selanik

-Selanik Arkeoloji Müzesi

-Bizans Kültür Müzesi

-Kiliseler(Agios Dimitrios, Agios Athanasios, Panagia Trani, Agios Antonios and Agios Minas)

 

Kalambaka                           

-Kiliseler ve Manastırlar(Megalo Meteoro Monastery, Varlaam Manastırı, Agios Stefanos)

-Natural History Museum of Meteora & Mushroom Museum

-Helen Kültürü Müzesi     

                                                                                        

4. 5. Ve 6. Gün: Atina, Korint   

 

Ondan sonra Pavlus Atina’dan ayrılıp Korint’e gider. Havra’nın lideri Krispus ve bütün ev halkı İsa’ya inanmıştır ondan sonraysa birçok Korintli Pavlus’u dinlemiş ve vaftiz olmuştur.

 

Atina – Elçilerin İşleri 16:34’e göre Pavlus, Atinalı entelektüellerle tartışmış ve orada vaaz etmiştir. (MS 49)

 

Korint – Elçilerin İşleri 18:1-17 der ki, Pavlus’un Korint’e üç ziyaretinden ilkidir(MS 50-51). Korint’te bulunan inananlara toplamda dört mektup yazmıştır. İlk mektup aslında onun ikinci mektup olduğunu söyler(1. Korintliler 5:17) ve ilk mektubun kayıp olduğunu anlatır. İkinci mektup bizim 1. Korintliler olarak bildiğimiz mektuptur, Efes’te yazılmış ve Timoteos’un eliyle teslim edilmiştir. Pavlus mektubundan sonra bizatihi kendisi de Korint’i ziyaret etmiştir.

 

Görülmesi gereken yerler:

-Atina’yı ziyaret

-Akropolis Antik Kenti

-Ünlü Mars Hill, the Pavlus’un Atina’da ki ünlü buluşma noktası

-Korint Kanal’ından manzaralar

-Pavlus’un vaaz ettiği antik Korint kenti

 

6. gün

otelden çıkılır ve feribotla Patmos adasına geçilir.

 

 7. Gün: Patmos(Ada)

 

Vahiy Mağarası – Patmos

Patmos adası, Elçi Yuhanna’nın vahiy alıp İncil içerisinde Vahiy olarak bilinen metinleri yazdığı ve gördüğü görümlerin gerçekleştiği yerdir.


"İsa’ya ait birisi olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı’nın sözü ve İsa’ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Rab’bin gününde Ruh’un etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim.’’ (Revelation 1:9-10) . 

 

Aziz Yuhanna Manastırı ve Bakir Meryem Şapeli: 12. Yüzyıldan kalma freskolar 1956 yılına kadar oldukça aşındı. Manastır’ın hazinesine Rusya’nın Çariçesi Katerina’nın getirdiği çok sayıda mücevherat dahildir. Manastırın kütüphanesine ise 900’den fazla eser, 325 parşömen, 2000 kodex ve kitap, 13.000 belge dahildir.

 

Atina’ya geri dönülür ve Denizli’ye uçulur.

 

 

 

-Türkiye

 

8. Gün: Denizli(Laodikya)

Patmos’ta ki otelden çıkış yapılır ve Atina havaalanında gidilip Denizli’ye uçulur. İnişten sonra otele transfer edilir.

 

Laodikya kilisesi, Kolose ve Hierapolis ile çok yakından ilintilidir. Vahiy kitabında bu kiliseden ne sıcak ne soğuk yani ılık diye bahsedilir. Altı mil kuzeyde Hierapolis’te termal alanlar bulunur.

 

Denizli(Laodikya)The Lycus Vadisi: Vadi üç ana Hristiyanlık merkezini içinde barındırır, Hierapolis, Laodikya ve Kolose. Yeni ahitteki yazılar, Filemon’a mektup, Vahit kitabı ve Koloselilere mektup buralarda derlenmiştir.

 

Hierapolis Arkeoloji Müzesi: Hierapolis antik kenti içerisinde hamam en büyük oluşumlardan birisidir. 1984 yılından beri bu oluşum Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde sunulmaktadır. Aynı zamanda müzede Laodikya, Kolose, Tripolis ve Attuda antik kentlerinden de birçok sanat eseri bulunmaktadır. Burada aynı zamanda Bronz Çağından kalma Beycesultan Höyük’ten çıkartılmak önemli arkeolojik eserler mevcuttur.

 

Travertenler kimyasal reaksiyonu uğramış ve çeşitli koşullardan geçmiş kayaçların aldığı bir şekildir. Jeolojik olarak Pamukkale termal suları geniş bir çevreyi kapsamaktadır. 17 sıcak su kaynağı 35 dereceden 100 dereceye kadar bulunmaktadır. Pamukkale termal kaynakları bölgesel enerjiyi birleştirmekte ve antik zamandanlardan beri kullanılmaktadır.

 

9.Gün : Manisa: Salihli(Sart), Alasehir(Filedelfiya), Akhisar(Tiyatira)

Ününe rağmen Sart kilisesi uzun zamandır unutulmuştu. Aktopolis’in iki kez düşmesinden dolayı Sart’ta aynı şekilde pek hatırlanmaz olmuştu. Sart kilisesi Artemis tapınağının hemen yanında yer almaktadır ve şimdilerde turizm yönünden de oldukça dikkat çekici bir hal almaktadır.

 

Filedelfiya kilisesi Roma’dan, Troas’a orada Bergamon ve Sart’a doğuda ise Tarsus’a uzanan uzun bir yolun geçiş noktası olma özelliği taşımaktadır. Aziz Yuhanna kilisesi bölgedeki en büyük kiliselerden biridir. Ancak şimdilerde sadece üç parçası ayakta kalmıştır. Geçmişti kilise altı oluşumdan oluşmaktaydı. Diğer parçalarının harabalerin altlarından kaldığı tahmin edilmekte. Tiyatira kilisesi sahte peygamberliğiyle sembolize edilen ve İsrail’de putlara tapan İzebel adındaki kadının etkisinde kalmıştır. Bu kilise aynı zamanda Nikolas yanlıları ve pagan pratikleriyle de sınanmaktadır. Bu kilisede insanlar putlara sunulan kurban etinin yenmesini reddediyor ve şehir pazarlarında satıldığında ise almıyorlardı. Akhisar'daki Tiyatira Kilisesi geniş bir alanda bulunur ve tıpkı Aziz Yuhanna Kilisesi kargalara nasıl ev sahipliği yapıyorsa, Tiyatira Kilisesi de kalıntılarının ortasında kaplumbağalara ev sahipliği yapar. Bebek olanlar dahil yaklaşık 25 kaplumbağa Tiyatira yetkilileri tarafından besleniyor.

 

10. Gün: Izmir: Church of Smyna, Bergama, Efes

İzmir Kilisesi: Kilisenin ilk üyeleri erken zamanda oluşan Yahudi yerleşkesindeki kişilerdir ve aynı zamanda İzmir Kilisesi olarak bahsedilen yer Vahiy kitabında adı geçen yedi kiliseden de biridir.

 

Aziz Yuhanna Bazilikası: Çarmıha gerilişi esnasında İsa, havarisi Yuhanna’ya annesine bakmasını salık vermiştir. Geleneğe gore Yuhanna ve Meryem Efes’e gidip MS 42 ve 48 yıllarında orada yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

 

Bakire Meryem’in Evi: Meryem’in Efes kentine gidip orada kesin olarak yaşadığı ve öldüğü bilinmese de şuanda orada bulunan evin onun yaşadığı ve öldüğü ev olduğuna inanılıyor. Anna Catherine Emmerich’in gördüğü görüme kadar bu evin varlığından bihaberlerdi.

 

Bergama: Bizans dönemi sırasında burdaki devasa yer kiliseye çevrilmiştir ve İncil’de adı geçen yedi kiliseden birisi olmuştur.

 

11. Gün:

Geri dönüş

Ne Dahil?

Neler Dahil?

 • Konaklama
 • Ulaşım
 • Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği
 • Özel tur ve İngilizce konuşan rehber
 • Uçuşlar(opsiyonal)
 • Seyahat Sigortası

 

Neler Dahil Değil

 • Vizeler ve özel ekipmanlar
 • Giriş ücretleri

Gereçler

Özet

 • Days

Önemli Yerler

Fiyatlandırma

Kitap

Sayfayı Paylaşın: